Om Dahle & Breitenstein

Dahle & Breitenstein as eies og drives av Christian Dahle og Kurt Breitenstein.

Dahle & Breitenstein as arbeider i nettverk med h.arkitektiner as og K.Næss arkitektur og har forskjellige medarbeidere – frelancearkitekter,arkitektstudenter, tekniske tegnere og modellbyggere – tilknyttet på fast basis. Dahle & Breitenstein as deler lokaler hos C.F. Møller Norge AS i Dronning Maudsgate 15 –  etter Christian Dahles inntreden som leder for C.F. Møller Norge AS. Kurt Breitenstein følger opp D&Bs forpliktelser i samarbeid med C.F.Møller Norge AS. Stud.arch Magnus Høyem er for tiden fast knyttet til kontoret som modelbygger og tegner.

Dahle & Breitenstein as er en videreføring av Dahle/Dahle/Breitenstein AS og representerer kontinuitet, solid erfaring, faglig høy kompetanse, ungdommelig spirit og nytenkning.