Christian Dahle (CD), sivilarkitekt MNAL, er styreleder av Dahle & Breitenstein AS. CD er utdannet ved Arkitekthøgskolen i Oslo, AHO og ETH, Zürich med dipl. fra AHO 1995. Medlem av Norske Arkitekters Landsforbund. CD arbeidet for Lund & Slaatto AS etter endt utdannelse og var ansatt hos Jarmund/Vigsnæs AS fra 1996-1998. Startet egen praksis Dahle/Dahle/Arkitekter ANS , i 1998 med Einar Dahle,og i 2001 Dahle/Dahle/Breitenstein AS med Kurt Breitenstein. Fra 2005 Dahle & Breitenstein AS. Har i perioden 2006-2010 vært knyttet til Reiulf Ramstad Arkitekter AS. CD var timelærer ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2009. I 2010-2012  var  CD konkurranserådgiver i Norske Arkitekters Landsforbund ved siden av praksis i d&b. Siden mars 2012 er CD daglig/faglig leder av C.F. MØLLER Norge AS.