Spor. Norsk arkitektur 2005-2010.

Berre, Nina (red.): Spor. Norsk arkitektur 2005-2010. Oslo : Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2011
ISBN 978-82-8154-057-6

Boken er utstillingskatalogen til Nasjonalmuseets utstilling SPOR, norsk arkitektur 2005-2010 og inneholder tre artikler, samt kort presentasjon i tekst tegning og bilde av alle utstilte prosjekter. Redaktør er Nina Berre Nasjonalmuseets Avdelingsdirektør arkitektur, hennes  bidrag analyserer den samfunnsmessig betydningen av denne periodens arkitektur. Hun gir også forslag til faktorer som har bidratt til at norske arkitektur står så sterkt nå, også internasjonalt.

Bjørnveien 119 er publisert og stilt ut i forbindelse med Spor.


MADE IN NORWAY

Bjørnveien 119 er publisert i MADE IN NORWAY, engelsk og kinesisk, Ingerid Helsing Almaas (Editor), Arkitektur N, Birkhäuser. Kan kjøpes i de fleste bokhandler eller bestilles gjennom NAL

MADE IN NORWAY presenterer et utvalg av det beste av norsk samtidsarkitektur akkurat nå for et internasjonalt publikum! De 31 prosjektene viser norske byggherrers og arkitekters svar på de utfordringene dagens norske samfunn står overfor i forhold til historie, klima, byutvikling, stedsutvikling og globalisering. I tillegg inneholder boken artikler og intervjuer som gir et bilde av hvordan norske arkitekter tenker og arbeider.arkitektur.no