Bolig Engen


dahle & breitenstein Engen

dahle & breitenstein

dahle & breitenstein

Prosjekt: Enebolig Engen
Prosjekt år: 2007-2009
Tiltakshaver: Hanne og Kjell Andre Engen
Program:Transformasjon og tilbygg Enebolig, 340 m2
Adresse: Bygdøy, Oslo
Arkitekt: Dahle & Breitenstein AS
v / Christian Dahle og Kurt Breitenstein
Medarbeidere: Ane Maja Sollid, Ronni Strøm
Funk.jf (GOF): SØK Tiltaksklasse 1, PRO Tiltaksklasse 1, KPR Tiltaksklasse 1