Bolig Flaata Heffer

dahle & breitenstein

dahle & breitenstein

dahle & breitenstein

dahle & breitenstein

dahle & breitenstein

dahle & breitenstein

dahle & breitenstein

dahle & breitenstein

Prosjekt: Enebolig Flaata Heffer
Prosjekt år: 2003-2005
Tiltakshaver: Familien Flaata Heffer
Program: Tilbygg enebolig av arkitekt MNAL Ingri Stein
Adresse: Holmenveien, Oslo
Arkitekt: Dahle/Dahle/Breitenstein AS
v/ Christian Dahle, Einar Dahle og Kurt Breitenstein
Medarbeider: Diana Baker
Konsulenter: Siviling. Geir Wold-Hansen, Mur-Sentret (ansv.: Oliver as)
Funk jf (GOF): SØK Tiltaksklasse 1, PRO Tiltaksklasse 1, KPR Tiltaksklasse 1
Publisert: Mur 2 2006, BoBedre 9 2006, murbetong.no

Foto: Nils-Petter Dale

Medarbeider: Ane Maja Solli
Konsulenter: Walter Jacobsen (RIB), Egil Oliver (BL)
Funk jf (GOF): SØK Tiltaksklasse 1, PRO Tiltaksklasse 1, KPR Tiltaksklasse