Bolig Meier Mysen


dahle&bretienstein

dahle&bretienstein

dahle&bretienstein

dahle&bretienstein

dahle&bretienstein

Prosjekt: Enebolig Familien Meier Mysen
Prosjekt år: 2003-2005
Tiltakshaver: Familien Meier Mysen
Program: Enebolig i Markagrensen
Adresse: Alundammveien, Oslo
Arkitekt: Dahle/Dahle/Breitenstein AS
v/ Einar Dahle, Christian Dahle og Kurt Breitenstein
Medarbeider: Ane Maja Sollid stud ing.
Konsulenter: Atesa AS
Funk.jf (GOF): SØK Tiltaksklasse 1, PRO Tiltaksklasse 1, KPR Tiltaksklasse 1