Bolig Albæk

Prosjekt: Enebolig Albæk
Prosjekt år: 2007-
Tiltakshaver: Familien Albæk
Program: Enebolig
Adresse: Nesodden, Akershus
Arkitekt: Dahle & Breitenstein AS
v / Christian Dahle og Kurt Breitenstein
Medarbeidere: Ane Maja Sollid, Ronni Strøm
Funk.jf (GOF): SØK Tiltaksklasse 1, PRO Tiltaksklasse 1, KPR Tiltaksklasse 1