Vi har ett mål for øye:
Å tolke dine drømmer, behov og ønsker.
Og i samarbeid, ut fra program, økonomi og de stedlige forutsetninger, skreddersy oppgaven
-til arkitektur

Arkitektur oppleves direkte og spontant, prosessen er kompleks og ansvarsfull.
Forståelsen av arkitektur påvirkes av erfaring og evnen til å se nytt.
God arkitektur og gode løsninger oppstår ved en bevisst refleksjon; av oppdragsgiver, konsulenter, arkitekt og dem imellom.
I denne prosessen oppstår resultater som overrasker og oppleves som et nytt felleseie for alle involverte parter.

dahle & breitenstein as