Oslo Åpne Hus 2011

Lørdag 10. & søndag 11. september arrangeres Oslo Åpne Hus 2011. Dahle/Dahle/Breitensteins, Bjørnveien 119 presenteres sammen med annen god Oslo arkitektur.

Oslo Åpne Hus er et gratis arrangement som gir publikum anledning til å besøke et rikt utvalg av Oslos bygninger og uteanlegg som vanligvis ikke er åpne eller tilgjengelige. Også flere større byromsprosjekter vises frem. 100 ulike byggverk, interiører og uteanlegg åpnes helgen 10. og 11. september. For mange av anleggene arrangeres det også egne omvisninger. Oslo Åpne Hus gir publikum en unik anledning til å stifte bekjentskap med byens arkitektur på en direkte og deltagende måte. Arrangementets målsetning er å synliggjøre god arkitektur og å spre begeistring for hovedstadens arkitektoniske og kulturhistoriske perler. Oslo Åpne Hus arrangeres av Oslo Arkitektforening (OAF), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres Landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening avd. Oslo/Akershus (NLA) og Statsbygg.

Programmet kan lastes ned her: Oslo_aapne_hus_2011 i pdf-format.

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

*

Trackback URL http://www.dbark.no/uncategorized/oslo-apne-hus-2011/trackback/